Посольство України в Республіці Сенегал

6, Київ 19:42

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Сенегал

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

у доларах США

у

франках КФА

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

12 250

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

49 000

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

100

61 250

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

30 600

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

18 400

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

12 250

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

25

15 300

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

6 100

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

6 100

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

61 250

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

122 500

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

12 250

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

12 250

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

12 250

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

12 250

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

12 250

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

61 250

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

122 500

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

18 400

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

18 400

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

61 250

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

122 500

III.   ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

85

52 050

 

дворазової                                                                               

130

79 600

 

багаторазової

200

122 500

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

52 050

 

дворазової

130

79 600

 

багаторазової

200

122 500

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

52 050

*

На правах взаємності вартість разової візи для громадян Кот-д`Івуару становить 110 дол. США (67 350 франків КФА)

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

12 250

2

Видача витребуваного документа

50

30 600

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

49 000

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

6 100

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

18 400

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

150

91 850

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

24 500

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

12 250

2

Реєстрація шлюбу

50

30 600

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

61 250

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

150

91 850

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

122 500

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

18 400

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

61 250

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

122 500

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

20

12 250

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

50

30 600

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

30 600

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

  

 

 

іншим особам

 

1 відсоток суми, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізми, але не менше 50 дол. США (30 600 франків КФА)

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (245 000 франків КФА)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1% суми договору, але не менше 20 дол. США (12 250 франків КФА)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

24 500

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

30

50

 

 

 

18 400

30 600

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

60

 

 

24 500

36 750

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

40

24 500

є)

посвідчення заповітів

40

24 500

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

61 250

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (61 250 франків КФА)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

80

49 000

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

15

9 200

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

18 400

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

24 500

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

5

24 500

 

3 050

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

18 400

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

18 400

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

18 400

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

18 400

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (15 300 франків КФА) і не більше 200 дол. США (122 500 франків КФА)

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол. США (18 400 франків КФА) за кожен місяць збері-гання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (9 200 франків КФА) і не більше 200 дол. США (122 500 франків КФА)

16

Вчинення морських протестів

80

49 000

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

12 250

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

12 250

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

60

36 750

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

6 100

                        VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

30 600

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

91 850

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

30 600

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

12 250


Консульський відділ Посольства України в Республіці Сенегал
Керівник: Яценківський Олег Володимирович
Перший секретар з консульських питань
Адреса: route de l'Aéroport, Ngor-Almadies, Dakar (поруч з головним офісом компанії "Філіп Моріс"). Переглянути на мапі
Телефон: +221 33 868 13 56. Гаряча лінія Посольства України в Сенегалі. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України, із виникнення надзвичайних ситуацій: +221 77 474 55 63
Ел. пошта: ukrconsuldakar@gmail.com
Графік роботи:

Прийом громадян України

Понеділок – п`ятниця: 9:00 - 13.00 та 14.00 - 16.00

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 13.00 та 14.00 – 16.00

Прийом Послом громадян України здійснюється кожної останньої п’ятниця місяці з 14.00 до 17.00

Межі консульського округу:

Буркіна-Фасо, Габонська Республіка, Ісламська Республіка Гамбія, Республіка Гана, Гвінейська Республіка, Республіка Гвінея-Бісау, Республіка Екваторіальна Гвінея, Республіка Кабо-Верде, Республіка Кот-д’Івуар, Республіка Ліберія, Республіка Малі, Республіка Бенін, Республіка Конго, Республіка Камерун, Тоголезька Республіка