Посольство України в Республіці Сенегал

, Київ 22:06

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Сенегал

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США у франках КФА  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 12600  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  80 50400  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 100 63000  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  50 31500  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 12600  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 25 15800  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 10 6300  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 10 6300  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100 63000  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 200 126000  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 20 12600  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 20 12600  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 20 12600  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 20 12600  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 20 12600  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 63000  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 200 126000  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 18900  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 18900  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 100 63000  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 200 126000  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 41000  
  дворазової 65 41000  
  багаторазової 65 41000  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 41000  
  дворазової 65 41000  
  багаторазової 65 41000  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 41000  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 12600  
2 Видача витребуваного документа 50 31500  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 80 50400  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 6300  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 30 18900  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 150 94500  
4 Видача довідки про засвідчення документа 40 25200  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 20 12600  
2 Реєстрація шлюбу 50 31500  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 63000  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 150 94500  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 200 126000  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 30 18900  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 63000  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 200 126000  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 20 12600  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 50 31500  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 50 31500  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 31500 франків КФА  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 252000 франків КФА  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 12600 франків КФА  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 40 25200  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 30 18900  
- іншим особам 50 31500  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 25200  
- іншим особам 60 37800  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 40 25200  
є) посвідчення заповітів 40 25200  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  100 63000  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  63000 франків КФА  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 80 50400  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 15 9500  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 30 18900  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 25200  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 40 25200  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 5 3200  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 30 18900  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 30 18900  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 18900  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 18900  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 15800 франків КФА і не більше 126000 франків КФА  
14 Прийняття на зберігання документа 30 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 18900 франків КФА за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 9500 франків КФА і не більше 126000 франків КФА  
16 Вчинення морських протестів 80 50400  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 12600  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 20 12600  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 60 37800  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 6300  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 50 31500  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 94500  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50 31500  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 20 12600  

 

 


Консульський відділ Посольства України в Республіці Сенегал
Керівник: Яценківський Олег Володимирович
Перший секретар з консульських питань
Адреса: route de l'Aéroport, Ngor-Almadies, Dakar (поруч з головним офісом компанії "Філіп Моріс"). Переглянути на мапі
Телефон: +221 33 868 13 56. Гаряча лінія Посольства України в Сенегалі. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України, із виникнення надзвичайних ситуацій: +221 77 474 55 63
Ел. пошта: ukrconsuldakar@gmail.com
Графік роботи:

Прийом громадян України

Понеділок – п`ятниця: 9:00 - 13.00 та 14.00 - 16.00

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 13.00 та 14.00 – 16.00

Прийом Послом громадян України здійснюється кожної останньої п’ятниця місяці з 14.00 до 17.00

Межі консульського округу:

Буркіна-Фасо, Габонська Республіка, Республіка Гамбія, Республіка Гана, Гвінейська Республіка, Республіка Гвінея-Бісау, Республіка Екваторіальна Гвінея, Республіка Кабо-Верде, Республіка Кот-д’Івуар, Республіка Ліберія, Республіка Малі, Республіка Бенін, Республіка Конго, Республіка Камерун, Тоголезька Республіка