• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Français
Посвідчення особи на повернення в Україну
Опубліковано 29 листопада 2019 року о 17:18

Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених законами), дає право на в'їзд в Україну, оформляється і видається закордонними дипломатичними установами України.

Посвідчення оформлюється та видається у разі:

 • втрати або викрадення під час перебування за межами України документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
 • коли строк дії документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну, закінчився;
 • коли встановлено, що документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну, є недійсним з інших причин;
 • коли громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну (у випадку народження громадянина України на території країни консульського округу).

Посвідчення може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, в разі втрати або викрадення під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсними з інших причин.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1.  Заповнена Заява-анкета.

2. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів (виконані відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303 );

3. Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України: дійсний паспорт громадянина України ("внутрішній" паспорт) з вклеєними фотокартками (за 25, 45 років) АБО дійсний паспорт громадянина України у вигляді ID-картки + копія всіх сторінок з відмітками.

УВАГА! Якщо у заявника відсутній дійсний паспорт громадянина України (внутрішній паспорт) необхідно заздалегідь повідомити консульський підрозділ ([email protected]) та подати заяву-згоду на обробку персональних даних. За цією заявою формується запит до територіального управління Державної міграційної служби України з метою його ідентифікації та перевірки належності до громадянства України.

УВАГА! Українські урядові поштові сервери, до яких належить електронна пошта ПУ у Сенегалі, не приймають та не надсилають електронні листи на російські поштові сервіси на домені .ru та причетних: Yandex, Mail, Rambler, List тощо.

Бланк для заповнення: Заява-згодa

Слід врахувати, що заявник зможе подати документи для оформлення посвідчення на повернення лише після повідомлення про отримання відповіді від територіального управління Державної міграційної служби України.

4.  Якщо паспорт загублений або викрадений,  подається документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення закордонного паспорта.

 • Таким документом може бути документ стостовно втрати або викрадення паспортного документа. Такий документ видається відділеннями Національної Поліції (Police Nationale). Він повинен містити дані особи, яка декларує втрату чи викрадення документів, а також реквізити втраченого документа.


5. Якщо паспорт загублений або викрадений,  подається копія першої сторінки загубленого або викраденого паспорта (для визнання його недійсним).

УВАГА! Якщо у заявника відсутня копія першої сторінки втраченого паспорта, необхідно заздалегідь повідомити консульський підрозділ ([email protected]) та подати заяву-згоду на обробку персональних даних. За цією заявою формується запит до територіального управління Державної міграційної служби України з метою його ідентифікації та перевірки належності до громадянства України.

УВАГА! Українські урядові поштові сервери, до яких належить електронна пошта ПУ у Сенегалі, не приймають та не надсилають електронні листи на російські поштові сервіси на домені .ru та причетних: Yandex, Mail, Rambler, List тощо.

Бланк для заповнення: Заява-згодa

Слід врахувати, що заявник зможе подати документи для оформлення посвідчення на повернення лише після повідомлення про отримання відповіді від територіального управління Державної міграційної служби України.

6. Якщо паспорт зіпсований або його термін дії закінчився, подається недійсний закордонний паспорт + копія його першої сторінки.


Додатково, якщо оформлюється посвідчення на повернення дитині до 16 років, законний представник (батько чи мати дитини) подає такі документи:

7. Свідоцтво про народження дитини + копія.

УВАГА!  Якщо свідоцтво про народження видане за кордоном, воно повинно бути належним чином легалізоване та подаватися разом із засвідченим перекладом на українську мову.

8. Довідка про реєстрацію особи громадянином України за народженням (у разі народження дитини за кордоном) + копія;

9. Документ, що посвідчує особу законного представника дитини (наприклад, діючий закордонний паспорт  + копія першої сторінки, або паспорт громадянина України ("внутрішній" паспорт) з вклеєними фотокартками (за 25, 45 років) чи паспорт громадянина України у вигляді ID-картки + копія всіх сторінок з відмітками.

Оформлене посвідчення видається особисто заявникові або його законному представникові.

КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР  

Відповідно до затверджених тарифів консульського збору, консульський збір за оформлення посвідчення на повернення дорослій особі становить 30 доларів США або 17 700 франків CFA

Оформлення посвідчення на повернення дитині до 16 років здійснюється безкоштовно.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ 

Оформлення та видача посвідчення здійснюються протягом одного робочого дня, але не більш як п'яти робочих днів з дня подання всіх документів і отримання консульською посадовою особою дипломатичної установи відомостей, передбачених чинним законодавством, та сплати консульського збору.

У разі необхідності надсилання письмового запиту термін оформлення посвідчення може бути продовжено до часу отримання відповіді на такий запит.

Якщо оформлюється посвідчення на повернення дитині до 16 років, додатково до переліку необіхдних документів, зазначених вище,  законний представник (батько чи мати дитини) подає такі документи:

7. Свідоцтво про народження дитини + копія.

УВАГА!  Якщо свідоцтво про народження видане за кордоном, воно повинно бути належним чином легалізоване та подаватися разом із засвідченим перекладом на українську мову.

8. Довідка про реєстрацію особи громадянином України за народженням (у разі народження дитини за кордоном) + копія;

9. Документ, що посвідчує особу законного представника дитини (наприклад, діючий закордонний паспорт  + копія першої сторінки, або паспорт громадянина України ("внутрішній" паспорт) з вклеєними фотокартками (за 25, 45 років) чи паспорт громадянина України у вигляді ID-картки + копія всіх сторінок з відмітками.

Оформлене посвідчення видається особисто заявникові або його законному представникові.

КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР  

Не стягується

Для оформлення посвідчення на ім’я особи, щодо якої прийнято рішення про реадмісію чи примусову депортацію, компетентний орган іноземної держави подає до дипломатичної установи такі документи:

1. офіційне звернення про оформлення та видачу посвідчення;

2. заяву-анкету із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення;

3. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, або документ, що посвідчує особу та підтверджує статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні (у разі наявності), або документ іноземця чи особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

4. рішення про реадмісію у разі наявності міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або рішення про примусову депортацію в Україну;

5. дві кольорових фотокартки 3,5 х 4,5 сантиметра (виконані відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303 ) та одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів (у разі можливості) для внесення відцифрованого образу обличчя особи, на ім’я якої оформляється посвідчення, шляхом сканування.

Термін дії посвідчення

Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою дипломатичної установи, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення в Україну пред’явника посвідчення, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством, строк дії посвідчення може бути продовжено консульською посадовою особою дипломатичної установи на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більш як на 30 днів, за особистим клопотанням заявника або його законного представника, або органу, за поданням якого посвідчення оформлене.

В разі відсутності у заявника оригінальних паспортних документів ("внутрішнього" паспорта громадянина України) або копії втраченого паспорта для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну необхідно заздалегідь повідомити консульський підрозділ ([email protected]) та подати заяву-згоду на обробку персональних даних. За цією заявою формується запит до територіального управління Державної міграційної служби України з метою ідентифікації заявника та перевірки належності до громадянства України.

УВАГА!  Українські урядові поштові сервери, до яких належить електронна пошта ПУ у Франції, не приймають та не надсилають електронні листи на російські поштові сервіси на домені .ru та причетних: Yandex, Mail, Rambler, List тощо.

Бланк для заповнення: Заява-згода

Оформлення посвідчення на повернення можливе лише після отримання відповіді від територіального управління Державної міграційної служби України (про що буде проінформовано заявника).

УВАГА! Дійсний внутрішній паспорт має містити всі фотокартки (16, 25 та 45 років) його пред'явника.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux