• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Français
Громадянство України
Опубліковано 29 листопада 2019 року о 16:12

Відповідно до положень Консульського Статуту України, на вчинення усіх дій з питань громадянства розповсюджується принцип розподілу консульських округів

Переконайтеся, що регіон, у якому Ви проживаєте відноситься до консульського округу Посольства України в Сенегалі .


Прийом з питань громадянства здійснюється за записом. ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ.

УВАГА!  Клопотання з питань громадянства заявник подає особисто. Надіслані поштою документи розгляду не підлягають .

Відсутність повного пакету документів або невідповідність наданих документів вимогам законодавства скасовує Ваш запис. В такому випадку для повторної подачі документів буде необхідно зробити новий запис.

Питання громадянства України регулюються:


Закордонні дипломатичні установи України здійснюють повноваження з питань громадянства щодо осіб, які згідно з чинним законодавством України є такими, що постійно проживають за кордоном (за винятком оформлення набуття громадянства України за народженням, яке здійснюється також і щодо осіб, які тимчасово перебувають за кордоном).

Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником.  Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник дитини. Заява та інші документи з питань громадянства дитини подаються одним з її батьків або іншим законним представником дитини за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника.

Особа, яка зареєструвала шлюб до досягнення повноліття або якій надано повну цивільну дієздатність до досягнення повноліття відповідно до Цивільного кодексу України, заяву з питань громадянства підписує і подає самостійно.

Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або фізичні вади, заяву на його прохання підписує інша особа.

За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява та інші документи з питань громадянства на прохання заявника можуть подаватися іншою особою або надсилатися поштою.

Заява та інші документи з питань громадянства недієздатної особи підписуються і подаються її опікуном.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства до закордонної дипломатичної установи України пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про його постійне проживання за кордоном.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для оформлення дитині, яка народилася на території Сенегалу (або іншої країни зони консульського округу), набуття громадянства України за народженням заявник (один з батьків дитини, який на момент її народження був громадянином України) подає особисто такі документи:

1. Заповнена та власноруч підписана заява

Бланк для заповнення

Зразок заповнення заяви: zrazok.doc

2. Дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (+ копія першої сторінки).

УВАГА! Якщо реєстрація набуття громадянства України за народженням відбувається через кілька років після народження дитини, заявник має подати копію українського закордонного паспорта, дійсного на дату народження дитини.

3. Свідоцтво про народження дитини, видане компетентними органами Сенегалу (або іншої країни зони консульського округу) легалізоване у МЗС Сенегалу (або у МЗС іншої країни зони консульського округу).

УВАГА!  Після легалізації свідоцтва про народження у МЗС відповідної країни консульського округу, свідоцтво про народження має бути легалізоване у Посольстві України в Ресупбліці Сенегал.

Якщо дитина народилась / свідоцтво про народження видане у країні, яка приєдналась до Гаагзької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Кабо Верде, Ліберія), компетентний орган країни має проставити штамп "Апостиль".

4. Засвідчений переклад українською мовою свідоцтва про народження дитини, виданого у відповідній країні консульського округу (+ копія з усіх сторін).

Засвідчений переклад повинен бути скріплений із оригіналом свідоцтва про народження або його нотаріально засвідченою копією (при перекладі в Україні). Переклад імен відбувається шляхом транскрипції (відповідно до вимови) або транслітерації: Eva - Ева, а не Єва; Alexandre - Александр, а не Олександр; Marie - Марі, а не Марія, тощо).

УВАГА! Переклад свідоцтва про народження може бути оформлений:

- в Посольстві України у Сенегалі. Засвідчення перекладу становить 40 дол.США / 23 600 франків CFA за кожну сторінку та може бути зроблене під час прийому для оформлення набуття громадянства за народженням або оформлення закордонного паспорту дитині . 

- дипломованим перекладачем в Україні з подальшим нотаріальним засвідченням вірності перекладу нотаріусом в Україні. 

5. (якщо в свідоцтві про народження дитини вказано дівоче прізвище матері дитини, яка подає заяву про реєстрацію дитини громадянином України), разом із іншими документами подається  Свідоцтво про одруження (+ копія) або інший документ, що підтверджує факт переміни прізвища матері (+ копія).

ВАРТІСТЬ 

Реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням здійснюється безкоштовно. Довідка про реєстрацію дитини громадянином України оформлюється в єдиному примірнику та повторно не видається.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. Запис на прийом Ви можете здійснити у розділі "Запис на прийом". Якщо Вам також потрібно оформити дитині закордонний паспорт, Ви можете подати документи для оформлення набуття громадянства за народженням та для оформлення закордонного паспорта дитини в один день, зробивши окремий запис на кожну дію.


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

не стягується

Відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України» особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України», або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт постійного проживання чи народження особи до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» або на інших територіях, що входили на момент її народження чи під час її постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), або документів, що підтверджують відповідні родинні стосунки, для оформлення набуття громадянства України подається відповідне рішення суду.

Закордонна дипломатична установа, до якої подано документи щодо оформлення набуття громадянства України, перевіряє відповідність їх оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання приймається керівником закордонної дипломатичної установи або його заступником не пізніш ніж у місячний строк з дня надходження документів. Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України. Особам, які набули громадянство України, за винятком осіб, які взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, оформлюються проїзні документи, що підтверджують громадянство України.

Особа, яка взяла зобов’язання припинити громадянство України, має надати протягом 2 років з моменту реєстрації відповідний документ про припинення іноземного громадянства. У разі ненадання документа протягом визначеного строку, рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується.


Детальніше читайте, будь ласка, на сайті Міністерства закордонних справ України


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2018 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 80 доларів США або 47 200 франків CFA 

Посольство України в Сенегалі перевіряє відповідність їх оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання приймається керівником закордонної дипломатичної установи або його заступником не пізніш ніж у місячний строк з дня надходження документів. Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України. Особам, які набули громадянство України, за винятком осіб, які взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, оформлюються проїзні документи, що підтверджують громадянство України.

Особа, яка взяла зобов’язання припинити громадянство України, має надати протягом 2 років з моменту реєстрації відповідний документ про припинення іноземного громадянства. У разі ненадання документа протягом визначеного строку, рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується.

Детальніше читайте, будь ласка, на сайті Міністерства закордонних справ України


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2018 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 30 доларів США або 17 700 франків CFA (сума збору може бути іншою в залежності від складності документів)

Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України; 

вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордонна дипломатична установа у тижневий строк повідомляє заявника про прийняте рішення Президента України, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України.

Для оформлення виходу з громадянства України громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, тобто має позначку компетентних органів України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон "Постійне проживання" або відмітку Посольства України в Сенегалі "Прийнятий на постійний консульський облік", подає такі документи:

 • заяву в чотирьох примірниках про вихід з громадянства України. Відповіді на запитання слід давати виключно українською мовою, повні та точні;

 • чотири фотокартки (розміром 35х45 мм);

 • оригінал діючого паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копії першої сторінки і сторінки з відміткою про виїзд на постійне проживання в країну консульського округу або з відміткою Посольства України в Сенегалі "Прийнятий на постійний консульський облік" у чотирьох примірниках;

 • документ, виданий уповноваженими органами країни проживання, про набуття громадянства, легалізовані в установленому порядку разом з офіційним перекладом, засвідченим в установленому порядку в Посольстві України в Сенегалі чи в Україні,  плюс чотири копії зазначеного документу з перекладом, а також легалізовані копії документів, що підтверджують громадянство  відповідної країни, разом з офіційним перекладом, засвідченим в установленому порядку в Посольстві України в Сенегалі чи в Україні; 

 • оригінал свідоцтва про народження плюс чотири копії. Якщо свідоцтво про народження видане місцевими уповноваженими органами, то таке свідоцтво має бути апостильоване з офіційним перекладом на українську мову (переклад має бути також апостильованим) плюс чотири копії зазначеного документу з перекладом;

 • у разі виходу з громадянства України особи, яка була усиновлена, до основного переліку документів додається ще й оригінал рішення українського суду про усиновлення плюс чотири копії. 


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2018 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 300 долларів США або 236 000 франків CFA.

Щоб поновити документи про громадянство

особа подає у 4-х примірниках:

 1. заяву про поновлення у громадянстві України ( .pdf , 347.15 Кб );
 2. 4 фотокартки 35х45мм;
 3. довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;
 4. декларацію про відсутність іноземного громадянства ( .pdf , 264.32 Кб ).


Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який припинив громадянство України і є особою без громадянства, один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві і подає разом із своїми документами такі документи:

 1. декларацію про відсутність іноземного громадянства ( .pdf , 239.44 Кб ) – для дітей, які є особами без громадянства;
 2. зобов'язання припинити іноземне громадянство – для дітей, які є іноземцями. Щодо дітей, які є громадянами (підданими) кількох держав, подається зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 3. копію свідоцтва про народження дитини;
 4. заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України ( .pdf , 264.44 Кб );
 5. довідку про припинення громадянства України дитини або інший документ, який підтверджує припинення громадянства України дитини.

Закордонна дипломатична установа, до якої подано документи щодо оформлення набуття громадянства України, перевіряє відповідність їх оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Матеріали про поновлення у громадянстві України проходять процедуру узгодження в Службі безпеки України та органах внутрішніх справ України.

Після отримання Посольством України в Сенегалі інформації, щодо розгляду справи, керівник приймає відповідне рішення. Рішення про задоволення клопотання приймається за умови відсутності заперечень з боку МВС, СБУ.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання приймається не пізніш ніж у шестимісячний строк з дня надходження документів.

УВАГА!  Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.

Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2018 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 150 доларів США або 88 500 франків CFA

ОФОРМЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В КРАЇНІ КОНСУЛЬСЬКОГО ОКРУГУ

Факт виїзду та довготермінового проживання за кордоном чи наявність безстрокової посвідки на проживання, виданої компетентним органом країни проживання, не означає, що громадянин України вважається таким, що постійно проживає за кордоном.

Для офіційного підтвердження проживання за межами України необхідно пройти відповідну процедуру.

Чинним законодавством України передбачено два способи оформлення постійного місця проживання за кордоном.

Громадяни України, які цілеспрямовано виїжджають на постійне проживання за кордон, ще на території України проходять процедуру виїзду за кордон на постійне місце проживання (детальніше на сайті Державної міграційної служби України: https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumenti-dlya-vijzdu-za-kordon/oformlennya-dokumentiv-dlya-vijzdu-gromadyan-ukrajni-za-kordon-na-postijne-prozhivannya.html).

Громадяни України, які вже виїхали та проживають за кордоном, за бажанням, можуть звернутися до Посольства України в Сенегалі з клопотанням про оформлення постійного місця проживання в країні консульського округу.

Необхідні документи для клопотання про виїзд на ПМП

Громадяни України, які виїхали за кордон тимчасово та досягли 16-річного віку, для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном подають до ЗДУ в державі за місцем тимчасового перебування такі документи:

1) дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копію;

2) заповнена та підписана заява (додаток 1 до Порядку);

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;

4) копія паспорта громадянина України (за наявності);

5) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

6) довідка про реєстрацію особи громадянином України - для осіб, яким було оформлено в ЗДУ громадянство України, починаючи з 01 березня 2001 року;

7) документ, що підтверджує законне перебування на території країни консульського округу (дозвіл на перебування та документ, що підтверджує резиденцію на території відповідної країни);

8) документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

 

Для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16 років, законний представник подає щодо неї такі документи:

1) заповнена та підписана законним представником заява - у випадку, коли законний представник не подає заяву щодо себе (додаток 1 до Порядку);

2) свідоцтво про народження особи, яка не досягла 16-річного віку, та його копія. Для осіб, народжених за кордоном, починаючи з 01 березня 2001 року, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України та її копія;

3) дійсний паспортний документ, що посвідчує особу законного представника, та його копія;

4) кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см особи, яка не досягла 16-річного віку;

5) документи, що підтверджують повноваження законного представника, та їх копії. Повноваження одного з батьків дитини підтверджуються свідоцтвом про народження такої дитини. У разі невідповідності імені (імен) у документі, що підтверджує повноваження законного представника, та у паспортному документі додатково подаються документи, що підтверджують факт зміни імені;

6) нотаріально засвідчена згода законних представників або одного з них, який залишається в Україні, про залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16-річного віку, або свідоцтво про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, оголошення її померлою та копії таких документів. 

За відсутності одного з перерахованих документів подається рішення суду, яке дає право на виїзд дитини на постійне проживання за кордон, та його копія. У разі якщо інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується документально, його згода не вимагається. У такому випадку подається копія дійсного паспортного документа або свідоцтва про народження дитини, яким підтверджується, що інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо інший законний представник є громадянином України, який згідно з чинним законодавством України вважається таким, що постійно проживає за кордоном, що підтверджується документально, його згода не вимагається;

7) нотаріально засвідчена заява про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 2);

8) копія паспорта громадянина України (за наявності) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

9) документ, що підтверджує сплату консульського збору, у разі подання законним представником окремої заяви щодо оформлення документів на залишення на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або документ, на підставі якого законний представник звільняється від його сплати;

10) документ особи віком від 14 до 16 років, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копія (для особи віком до 14 років – за наявності).

 

Вартість послуги становить 200 доларів США або 118 000 франків CFA консульського збору.

 

УВАГА! Незалежно від результатів розгляду поданої заяви консульський збір не повертається.

 

Рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном приймається керівником закордонної дипломатичної установи, яка прийняла рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном у разі:

1) подання особою недійсних / підробних документів, завідомо неправдивих відомостей або приховування суттєвого факту, наявність якого перешкоджає оформленню документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

2) якщо заявник протягом шести місяців з моменту направлення йому повідомлення про прийняте рішення не звернувся до ЗДУ для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном.

Про прийняте рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ протягом п’яти робочих днів інформує заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку.

 

Для подання документів на оформлення постійного місця проживання в країні консульського округу Ви маєте зробити онлайн запис на сайті  online.mfa.gov.ua, обравши «Дії з питань громадянства та постійного проживання», «Оформлення постійного місця проживання».

1. Довідка про реєстрацію моєї дитини громадянином України загубилася. Чи можливо отримати повторну довідку?

Повторні довідки про реєстрацію громадянином України за народженням не видаються. У випадку втрати довідки про реєстрацію дитини громадянином України Вам слід звернутися до органу видачі первинної довідки та подати заяву (у довільній формі) про оформлення довідки на підтвердження проведеної реєстрації набуття громадянства України за народженням. 

Консульський збір за оформлення довідки про підтвердження проведеної реєстрації становить 30 доларів США або 17 700 франків CFA.

2. При реєстрації народження моєї дитини у країні проживання моє ім'я чи прізвище було вказане з помилкою. Яка процедура набуття громадянства за народженням в цьому випадку?

Дані про батьків дитини (прізвище, ім'я, дата народження) повинні відповідати записові в їхньому паспортному документі. У разі розбіжностей таке свідоцтво про народження до розгляду не прийматиметься, і Вам потрібно звернутися до компетентних органів відповідної країни з метою внесення виправлень до актового запису про народження Вашої дитини.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux