Громадянство України
Опубліковано 29 листопада 2019 року о 16:12

Відповідно до положень Консульського Статуту України, на вчинення усіх дій з питань громадянства (за винятком набуття громадянства України за народженням) розповсюджується принцип розподілу консульських округів

Переконайтесь, що країна, у якій Ви мешкаєте, входить до переліку держав консульського округу Посольства України у Республіці Сенегал.


Прийом з питань громадянства здійснюється за записом. ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ.

УВАГА! Клопотання з питань громадянства заявник подає особисто. Надіслані поштою документи розгляду не підлягають.

Відсутність повного пакету документів або невідповідність наданих документів вимогам законодавства скасовує Ваш запис. У такому випадку для повторної подачі документів Ви матимете зробити новий запис.

Питання громадянства України регулюються:


Закордонні дипломатичні установи України здійснюють повноваження з питань громадянства щодо осіб, які згідно з чинним законодавством України є такими, що постійно проживають за кордоном (за винятком оформлення набуття громадянства України за народженням, яке здійснюється також і щодо осіб, які тимчасово перебувають за кордоном).

Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником. Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник дитини. Заява та інші документи з питань громадянства дитини подаються одним з її батьків або іншим законним представником дитини за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника.

Особа, яка зареєструвала шлюб до досягнення повноліття або якій надано повну цивільну дієздатність до досягнення повноліття відповідно до Цивільного кодексу України, заяву з питань громадянства підписує і подає самостійно.

Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або фізичні вади, заяву на його прохання підписує інша особа.

Заява та інші документи з питань громадянства недієздатної особи підписуються і подаються її опікуном.

Обов'язковими до подачі документами є документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує факт постійного проживання на території відповідної країни.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для оформлення дитині, яка народилась за межами України набуття громадянства України за народженням заявник (один з батьків дитини, який на момент її народження був громадянином України) подає особисто такі документи:

1. Заповнена та власноруч підписана заява

Бланк для заповнення

Зразок заповнення заяви: zrazok.doc

2. Дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (+ копія першої сторінки).

УВАГА! Якщо реєстрація набуття громадянства України за народженням відбувається за кілька років після народження дитини, заявник має подати копію українського закордонного паспорта, дійсного на дату народження дитини.

3. Свідоцтво про народження дитини, видане компетентними органами країни народження дитини, легалізоване у Міністерстві Закордонних Справ відповідної країни.

УВАГА!  Після легалізації свідоцтва про народження у Міністерстві Закордонних Справ відповідної країни, свідоцтво про народження має бути легалізоване у Посольстві України у Республіці Сенегал, що передбачає сплату консульського збору.

Якщо дитина народилась / свідоцтво про народження видане у країні, яка приєдналась до Гаагзької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Сенегал, Кабо-Верде, Ліберія), компетентний орган країни має проставити штамп "Апостиль".

4. Засвідчений переклад українською мовою свідоцтва про народження дитини, виданого у відповідній країні (+ копія з усіх сторін).

Засвідчений переклад повинен бути скріплений із оригіналом свідоцтва про народження або його нотаріально засвідченою копією (у разі, коли свідоцтво про народження було перекладено в Україні). Переклад імен відбувається шляхом транскрипції (відповідно до вимови) або транслітерації: Eva - Ева, а не Єва; Alexandre - Александр, а не Олександр; Marie - Марі, а не Марія, тощо).

УВАГА! Переклад свідоцтва про народження може бути оформлений:

- у Посольстві України у Республіці Сенегал. Консульський збір за нотаріальне засвідчення перекладу становить 25800 західноафриканських франків (40 доларів США) за сторінку; переклад може бути здійснений під час прийому консулом документів для оформлення набуття громадянства за народженням або оформлення закордонного паспорту дитині; 

- дипломованим перекладачем в Україні з подальшим нотаріальним засвідченням вірності перекладу нотаріусом в Україні. 

5. Якщо у свідоцтві про народження дитини вказано дівоче прізвище матері дитини, яка подає заяву про реєстрацію дитини громадянином України, разом із іншими документами подається свідоцтво про одруження (разом з нотаріально засвідченою копією документа) або інший документ, що підтверджує факт зміни прізвища матері (разом з нотаріально засвідченою копією документа).

ВАРТІСТЬ 

Реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням здійснюється безкоштовно. Довідка про реєстрацію дитини громадянином України оформлюється в єдиному примірнику та повторно не видається.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. Ви можете обрати дату та час Вашого візиту в розділі "Запис на прийом". Якщо Ви також бажаєте оформити дитині закордонний паспорт, Ви можете подати документи для оформлення набуття громадянства за народженням та для оформлення закордонного паспорта дитини в один день, зробивши окремий запис на кожну дію.

!!! Набуття громадянства України за територіальним походженням передбачає вихід заявника з громадянства країни, у громадянстві якої він перебуває на момент подачі клопотання. Набути громадянство України за територіальним походженням, перебуваючи водночас у громадянстві іншої країни, неможливо. Ця норма регулюється законодавством України у сфері громадянства.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України» особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України», або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт постійного проживання чи народження особи до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» або на інших територіях, що входили на момент її народження чи під час її постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), або документів, що підтверджують відповідні родинні стосунки, для оформлення набуття громадянства України подається відповідне рішення суду. Тобто, документами, наявність яких для набуття громадянства України за територіальним похоженням є обов'яковою, є такі:

1) Документ, що підтверджує особу заявника;

2) Заява про набуття громадянства України за територіальним походженням;

3) Документ, що підтверджує родинні зв'язки заявника з особою, що постійно проживала/народилась на території України (найчастіше таким документом є свідоцтво про народження; у разі, коли є потреба у документальному підтвердженні родинних зв'язків з бабою/дідом або більш дальніми родичами, подаються свідоцтва про народження заявника та його батьків а також паспортний документ баби/діда);

4) Документ, що підтверджує факт народження/постійного проживання родича заявника на території України;

5) Документ, що підтверджує відсутність у заявника судимостей на території України, у країні постійного проживання та у країні народження. Оформлення довідки про несудимість в Україні передбачає сплату консульського збору;

6) Документ, що підтверджує сплату консульського збору за усі дії, передбачені законодавством у контексті набуття громадянства України за територіальним походженням.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання ухвалюється керівником Посольства України у Республіці Сенегал або його заступником не пізніш ніж у місячний строк з дня надходження документів. Рішення про відмову надсилається заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі ухвалення позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України. Довідка про реєстрацію особи громадянином України видається в єдиному примірнику та не підлягає відновленню. Особам, які набули громадянство України, за винятком осіб, які взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, оформлюються проїзні документи, що підтверджують громадянство України.

Особа, яка взяла зобов’язання припинити громадянство України, має надати протягом 2 років з моменту реєстрації відповідний документ про припинення іноземного громадянства. У разі ненадання документа протягом визначеного строку, рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується.


Детальніше читайте, будь ласка, на сайті Міністерства закордонних справ України


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2022 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 80 доларів США або 51500 західноафриканських франків.

Посольство України у Республіці Сенегал перевіряє, чи відповідають оформлені документи вимогам законодавства України, та чи підтверджують ці документи наявність фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання ухвалюється керівником закордонної дипломатичної установи або його заступником не пізніш ніж у місячний строк з дня надходження документів. Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його ухвалення.

У разі ухвалення позитивного рішення особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України. Особам, які набули громадянство України, за винятком осіб, які взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, оформлюються документи, що підтверджують громадянство України.

Особа, яка взяла зобов’язання припинити громадянство своєї країни, має надати протягом 2 років з моменту реєстрації відповідний документ про припинення іноземного громадянства. У разі ненадання документа протягом визначеного строку, рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується.


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2022 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 30 доларів США або ж 19300 західноафриканських франків (сума збору може бути іншою в залежності від повноти досьє).

УВАГА!!! ВИЙТИ З ГРОМАДЯНСТВА МОЖЕ ТІЛЬКИ ОСОБА, ЩО ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Є ТАКОЮ, ЩО ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМ. ФАКТ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНИМ ШТАМПОМ У ПАСПОРТІ.

Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України; 

Вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордонна дипломатична установа у тижневий строк інформує заявника про ухвалене Президентом України рішення, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України.

Для оформлення виходу з громадянства України громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, тобто має позначку компетентних органів України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон "Постійне проживання" або відмітку Посольства України у Республіці Сенегал "Прийнятий на постійний консульський облік", подає такі документи:

 • заяву в чотирьох примірниках про вихід з громадянства України. Відповіді на запитання слід давати виключно українською мовою, повні та точні;

 • чотири фотокартки (розміром 35х45 мм);

 • оригінал діючого паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копії першої сторінки і сторінки з відміткою про виїзд на постійне проживання до країни консульського округу або з відміткою Посольства України у Республіці Сенегал "Прийнятий на постійний консульський облік" у чотирьох примірниках;

 • документ, виданий уповноваженими органами країни проживання, про набуття громадянства, легалізований в установленому порядку разом з офіційним перекладом, засвідченим у Посольстві України у Республіці Сенегал чи в Україні, чотири копії зазначеного документу з перекладом, а також легалізовані копії документів, що підтверджують громадянство відповідної країни, разом з офіційним перекладом, засвідченим в установленому порядку в Посольстві України у Сенегалі чи в Україні; 

 • оригінал свідоцтва про народження та чотири копії свідоцтва. Якщо свідоцтво про народження видане місцевими уповноваженими органами, то таке свідоцтво має бути апостильоване/легалізоване та офіційно перекладене українською (переклад має бути також апостильованим/легалізованим); окрім того, обов'язковою є наявність чотирьох копій зазначеного документа з перекладом;

 • у разі виходу з громадянства України особи, яка була усиновлена, до основного переліку документів додається оригінал рішення українського суду про усиновлення та чотири його копії. 


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2022 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 300 долларів США або 193000 західноафриканських франків.

УВАГА!!! ПОДАТИ КЛОПОТАННЯ ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ МОЖЕ ТІЛЬКИ ОСОБА, ЩО ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Є ТАКОЮ, ЩО ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМ. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ ФАКТ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНИМ ДОКУМЕНТОМ, ВИДАНИМ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ.

Клопотання щодо поновлення у громадянстві України має містити такі документи (кожен у 4-х примірниках):

 1. заяву про поновлення у громадянстві України ( .pdf , 347.15 Кб );
 2. 4 фотокартки 35х45мм;
 3. довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;
 4. декларацію про відсутність іноземного громадянства ( .pdf , 264.32 Кб ).


Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який припинив громадянство України і є особою без громадянства, один із батьків зазначає про це у своїй заяві і подає разом з документами, зазначеними вище, такі документи:

 1. декларацію про відсутність іноземного громадянства ( .pdf , 239.44 Кб ) – для дітей, які є особами без громадянства;
 2. зобов'язання припинити іноземне громадянство – для дітей, які є іноземцями. Щодо дітей, які є громадянами (підданими) кількох держав, подається зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 3. копію свідоцтва про народження дитини;
 4. заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України ( .pdf , 264.44 Кб );
 5. довідку про припинення громадянства України дитини або інший документ, який підтверджує припинення громадянства України дитини.

Закордонна дипломатична установа, до якої подано документи щодо оформлення поновлення громадянства України, перевіряє відповідність їхнього оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Матеріали про поновлення у громадянстві України проходять процедуру узгодження у Службі Безпеки України та органах внутрішніх справ України.

Після отримання Посольством України у Республіці Сенегал інформації від компетентних органів України щодо наданих документів, керівник ухвалює відповідне рішення. Рішення про задоволення клопотання ухвалюється за умови відсутності заперечень з боку МВС, СБУ.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання ухвалюється не пізніш ніж у шестимісячний строк з дня надходження документів.

УВАГА!  Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.

Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його ухвалення.

У разі ухвалення позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.


КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Відповідно до затверджених у 2022 році тарифів консульського збору вартість послуги становить 150 доларів США або 96500 західноафриканських франків.

ОФОРМЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ У КРАЇНІ КОНСУЛЬСЬКОГО ОКРУГУ

Факт виїзду та довготермінового проживання за кордоном чи наявність безстрокової посвідки на проживання, виданої компетентним органом країни проживання, не означає, що громадянин України вважається таким, що постійно проживає за кордоном.

Для офіційного підтвердження проживання за межами України необхідно пройти відповідну процедуру.

Чинним законодавством України передбачено два способи оформлення постійного місця проживання за кордоном.

Громадяни України, які цілеспрямовано виїжджають на постійне проживання за кордон, ще на території України проходять процедуру виїзду за кордон на постійне місце проживання (детальніше читайте на сайті Державної міграційної служби України: https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumenti-dlya-vijzdu-za-kordon/oformlennya-dokumentiv-dlya-vijzdu-gromadyan-ukrajni-za-kordon-na-postijne-prozhivannya.html).

Громадяни України, які вже виїхали та проживають за кордоном, за бажанням, можуть звернутися до Посольства України у Республіці Сенегал з клопотанням щодо оформлення постійного місця проживання у країні консульського округу Посольства.

Документи, необхідні для подання клопотання про виїзд на ПМП

Громадяни України, які виїхали за кордон тимчасово та досягли 16-річного віку, для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном подають до Посольства в державі за місцем тимчасового перебування такі документи:

1) дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копію;

2) заповнену та підписану заяву (додаток 1 до Порядку);

3) кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см;

4) копію паспорта громадянина України (за наявності);

5) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

6) довідку про реєстрацію особи громадянином України - для осіб, яким було оформлено в ЗДУ громадянство України, починаючи з 01 березня 2001 року;

7) документ, що підтверджує законне перебування на території країни консульського округу (дозвіл на перебування та документ, що підтверджує проживання на території відповідної країни);

8) документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

 

Для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16 років, законний представник подає щодо неї такі документи:

1) заповнену та підписану законним представником заяву - у випадку, коли законний представник не подає заяву щодо себе (додаток 1 до Порядку);

2) свідоцтво про народження особи, яка не досягла 16-річного віку, та його копію. Для осіб, народжених за кордоном, починаючи з 01 березня 2001 року, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України та її копія;

3) дійсний паспортний документ, що посвідчує особу законного представника, та його копія;

4) кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см особи, яка не досягла 16-річного віку;

5) документи, що підтверджують повноваження законного представника, та їхні копії. Повноваження одного з батьків дитини підтверджуються свідоцтвом про народження такої дитини. У разі невідповідності імені (імен) у документі, що підтверджує повноваження законного представника, та у паспортному документі, додатково подаються документи, що підтверджують факт зміни імені;

6) нотаріально засвідчену згоду законних представників або одного з них, який залишається в Україні, про залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16-річного віку, або свідоцтво про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, оголошення її померлою та копії таких документів. 

За відсутності одного з перерахованих документів подається рішення суду, яке дає право на виїзд дитини на постійне проживання за кордон, та його копія. У разі якщо інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується документально, його згода не вимагається. У такому випадку подається копія дійсного паспортного документа або свідоцтва про народження дитини, яким підтверджується, що інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо інший законний представник є громадянином України, який згідно з чинним законодавством України вважається таким, що постійно проживає за кордоном, що підтверджується документально, його згода не вимагається;

7) нотаріальну засвідчену заяву про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 2);

8) копію паспорта громадянина України (за наявності) та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

9) документ, що підтверджує сплату консульського збору, у разі подання законним представником окремої заяви щодо оформлення документів на залишення на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або документ, на підставі якого законний представник звільняється від його сплати;

10) документ особи віком від 14 до 16 років, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копія (для особи віком до 14 років – за наявності).

 

КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Вартість послуги становить 200 доларів США або 128700 західноафриканських франків.

 

УВАГА! Незалежно від результатів розгляду поданої заяви консульський збір не повертається.

 

Рішення про скасування оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ухвалюється керівником закордонної дипломатичної установи, яка ухвалила рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном у разі:

1) подання особою недійсних / підробних документів, завідомо неправдивих відомостей або приховування суттєвого факту, наявність якого перешкоджає оформленню документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

2) якщо заявник протягом шести місяців з моменту направлення йому повідомлення про ухвалене рішення не звернувся до ЗДУ для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном.

Про ухвалене рішення щодо скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ протягом п’яти робочих днів інформує заявника у письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку.

 

Для подання документів на оформлення постійного місця проживання в країні консульського округу Ви маєте зробити онлайн запис на сайті  online.mfa.gov.ua, обравши «Дії з питань громадянства та постійного проживання», «Оформлення постійного місця проживання».

1. Довідка про реєстрацію моєї дитини громадянином України загубилася. Чи можливо отримати повторну довідку?

Повторні довідки про реєстрацію громадянином України за народженням не видаються. У випадку втрати довідки про реєстрацію дитини громадянином України Вам слід звернутися до органу видачі первинної довідки та подати заяву (у довільній формі) про оформлення довідки на підтвердження проведеної реєстрації набуття громадянства України за народженням. 

Консульський збір за оформлення довідки про підтвердження проведеної реєстрації становить 30 доларів США або 19300 західноафриканських франків.

2. При реєстрації народження моєї дитини у країні проживання моє ім'я чи прізвище було вказане з помилкою. Яка процедура набуття громадянства за народженням у такому випадку?

Дані про батьків дитини (прізвище, ім'я, дата народження) повинні відповідати записові в їхньому паспортному документі. У разі розбіжностей таке свідоцтво про народження до розгляду не братиметься, і Вам потрібно звернутися до компетентних органів відповідної країни з метою внесення виправлень до актового запису про народження Вашої дитини.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux